Prodentis

Implantologia

W chwili obecnej jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin stomatologii. Interdyscyplinarna dziedzina skupiająca w swoim polu działania takie specjalności jak chirurgia stomatologiczna, protetyka, ortodoncja. Implanty stanowią stabilną podstawę dla pojedynczych koron zębowych, mostów oraz protez zębowych.

ZABIEG JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNY I BEZBOLESNY!

W zakres zabiegów implantologicznych wchodzą:

 • Wszczepienie implantu Zabieg wszczepienia implantów to bardzo delikatny i precyzyjny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Polega on na umieszczeniu implantu w odpowiednim położeniu w kości. Następnie rozpoczyna się okres gojenia – osteointegracji – wytwarzania się trwałego zespolenia między powierzchnią tytanowego wszczepu a kością. Rutynowo proces ten trwa 2 – 6 miesięcy, a gdy warunki w jamie ustnej są korzystne zespolenie implantu może nastąpić szybciej. Po tym czasie można przejść do kolejnego etapu leczenia – części protetycznej. Ze względu na ilość zabiegów chirurgicznych związanych z leczeniem implantologicznym stosujemy metodę:
  jednoetapową – implant po wprowadzeniu go do kości zaopatrywany jest tzw. śrubą gojącą (zabliźniającą), która po zabiegu wystaje z dziąsła. Dziąsło jest zbliżane do siebie za pomocą szwów, które są usuwane po 7 – 10 dniach. Metoda ta eliminuje konieczność drugiego zabiegu – odsłonięcia implantu, który następuje po okresie osteointegracji. Jest to oczywiście podstawowa zaleta zabiegu jednoetapowego. Nakłada ona jednak na pacjenta duży rygor higieniczny dotyczący operowanego miejsca oraz całej jamy ustnej. Podnosi też nieznacznie ryzyko wystąpienia stanu zapalnego dziąsła i kości dookoła implantu, który może spowodować zaburzenia w procesie zrastania się implantu z kością,
  dwuetapową – 1 etap – wprowadzenie implantu. Po wprowadzeniu implantu jest on zamykany tzw. śrubą zamykającą. Tkanki miękkie są reponowane i zaszywane nad implantem. Implant jest zupełnie niewidoczny, całkowicie pokryty dziąsłem. Po 7 – 10 dniach szwy są usuwane a miejsce po zabiegu całkowicie się wygaja. Następuje proces osteointegracji, czyli zrastania się powierzchni implantu z kością. Czas jego trwania jest różny, zależny od implantowanego obszaru oraz jakości tkanki kostnej. Ulega on znacznemu wydłużeniu, w przypadku jednoczesnej z implantacją odbudowy kości. 2 etap – odsłonięcie implantu. Gdy implant jest już wygojony następuje drugi etap chirurgiczny, mający na celu odsłonięcie go i zastąpienie śruby zamykającej, śrubą gojącą (zabliźniającą). Na czas 7 – 10 dni ponownie zakładane są szwy. Po ukształtowaniu przez śrubę gojącą dziąsła wokół niej – trwa to ok 2-3 tygodni, możemy przystąpić do protetycznej odbudowy zębów na wprowadzonych implantach.
 • Odbudowa protetyczna Rozwinięcie technologii implantologicznej otworzyło przed protetyką całkiem nowe i różnorodne możliwości terapeutyczne. Postępowanie protetyczne zależy od ilości brakujących zębów oraz rodzaju planowanego uzupełnienia: – korony protetyczne – mosty uzupełniające częściowy brak uzębienia – mosty uzupełniające całkowity brak zębów – proteza całkowita typu overdenture – to proteza całkowita wsparta o wprowadzone implanty. Najczęściej taka sytuacja zdarza się w bezzębnej żuchwie kiedy nie możemy wprowadzić implantów w odcinkach bocznych aby wykonywać uzupełnienie stałe (duży zanik tkanki kostnej, względy finansowe pacjenta). Wprowadza się 2 lub 4 implanty w odcinku międzybródkowym i wykonuje protezę wspartą na belce lub zatrzaskach. W sprzyjających warunkach całość leczenia można przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Możliwe jest założenie prowizorycznej korony bezpośrednio po zabiegu wprowadzenia implantu. Szczególnie ważne jest to w odcinku przednim jamy ustnej gdy zależy nam na wysokiej estetyce.
 • Sterowana regeneracja kości Sterowana regeneracja kości (inaczej augmentacja kości) jest chirurgicznym zabiegiem polegającym na wytworzeniu wymaganej ilości tkanki kostnej pod planowane implanty stomatologiczne u osób, u których doszło do jej zaniku. Zabieg ten polega na umieszczeniu w rekonstruowanej okolicy biologicznego materiału kostnego lub syntetycznego materiału kościozastępczego oraz przykryciu go specjalną membraną. Po kilku miesiącach, na skutek działania regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulegnie zamianie w pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne. W zależności od stopnia zaawansowania zaników kostnych u pacjenta, sterowana regeneracja kości może być przeprowadzona określony czas przed wprowadzeniem implantów lub w trakcie samego zabiegu implantacji.
 • Podniesienie dna zatoki tzw. sinus lift Trudne warunki do wprowadzania implantów występują najczęściej w tylnych odcinkach wyrostka zębodołowego szczęk, głównie szczęki bezzębnej. Jedną z technik operacyjnych umożliwiających stosowanie implantów w tych właśnie okolicach jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie kości autogennej lub materiałów kościotwórczych w przestrzeń powstałą między dnem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej a uniesioną błoną śluzową wyściełającą ten zachyłek. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (tak zwaną metodą osteotomową) stosuje się wówczas, kiedy trzeba podnieść dno zatoki szczękowej w niewielkim zakresie. Nie otwiera się wówczas zatoki jak ma to miejsce w metodzie otwartej, lecz wykorzystuje się łoża implantów (otwory wywiercone w kości pod wprowadzane implanty) i przez nie wprowadza materiał kostny. Zaletą metody zamkniętej jest mniejsza inwazyjność, szybszy okres gojenia i natychmiastowa implantacja. Wady metody zamkniętej to mniejszy niż przy metodzie otwartej zakres poniesienia dna zatoki, brak kontroli wzrokowej nad przebiegiem zabiegu i możliwość przypadkowego otwarcia zatoki, co zmusza operatora do wykonania zabiegu metodą otwartą. Metoda otwarta jest drugim sposobem na podniesienie dna zatoki szczękowej. Metoda jest często używana ponieważ stwarza możliwość podniesienia zatoki o 5 – 8 mm więcej niż metoda zamknięta. Poprzez okno dostępu do zatoki podnosi się błonę śluzową zatoki a następnie przestrzeń wypełnia się biomateriałem i pokrywa membraną. Okres gojenia trwa do 6 miesięcy.
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego W przypadkach zaniku wyrostka zębodołowego wymiarze przednio – tylnym, a więc wtedy gdy jest on wystarczająco wysoki lecz bardzo cienki, wąski, zastosowanie znajduje technika zwana rozszczepieniem wyrostka – ridge splitting. Za pomocą ultradźwięków, kość rozcinana jest wzdłuż szczytu wyrostka, na głębokość ok 1,5 – 2 cm. Następnie rozcięte blaszki kostne są rozchylane narzędziami ręcznymi. W przestrzeń pomiędzy rozchylone blaszki wyrostka wprowadzamy implanty, które utrzymują uzyskaną szerokość kości. Pozostałe wolne miejsca między rozszczepionymi blaszkami wyrostka uzupełniane są biomateriałem Bio-Oss. Cały obszar zabiegu pokrywany jest na koniec resorbowalną membraną Bio-Gide i zaszywany. Nacisk rozchylonych blaszek kostnych na implant pozytywnie wpływa na jego stabilizację i przyczynia się do lepszego kontaktu kości z powierzchnią implantu.

Stomatologia Zachowawcza

Stomatologia Zachowawcza obejmuje zabiegi mające na celu utrzymanie zdrowych zębów oraz tkanek je otaczających. Dla komfortu i na życzenie pacjentów wszystkie zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, całkowicie bezboleśnie. Istnieje możliwość wykonania tzw. znieczulenia śródwięzadłowego za pomocą strzykawki Citoject, gdzie znieczula się tylko ząb bez nieprzyjemnego zdrętwienia tkanek miękkich.
W skład leczenia zachowawczego wchodzą:

 1. profilaktyka
  • badania kontrolne stanu jamy ustnej co 6 m-cy
  • instruktaż higieny jamy ustnej
  • lakierowanie zębów
  • lakowanie zębów
  • profesjonalne oczyszczanie zębów, usuwanie osadu i kamienia – skaling ultradźwiękowy
 2. Leczenie próchnicy i odbudowa ubytków zębów, które powstają na skutek zaburzeń funkcji i urazów zębów.
  Ubytki wypełniane są materiałami kompozytowymi najnowszej generacji, które spełniają wysokie wymagania estetyczne i wytrzymałościowe odbudowując jednocześnie prawidłową artykulację. Rozległe ubytki tkanek zęba odbudowuje się wykonując wkłady koronowe inlay, onlay, overlay. Wykonuje się je we współpracy z pracownią protetyczną na podstawie pobranych wycisków. Najczęściej wykonywane są z porcelany, dzięki czemu są trwałe, idealnie dopasowane kolorystycznie do zębów i odporne na ścieranie.
 3. Leczenie nadwrażliwości zębów.
  Białe, równe, piękne zęby to niewątpliwa oznaka zdrowia i urody. Leczenie nadwrażliwości polega na zamknięciu przed działaniem bodźców kanalików zębiny profesjonalnymi preparatami.

Endodoncja

Leczenie endodontyczne wykonuje się we wszystkich nieodwracalnych stanach zapalnych miazgi zęba i jest najczęściej powikłaniem próchnicy. Polega ono na dokładnym usunięciu zakażonej miazgi oraz szczelnym wypełnieniu kanałów. Czasami istnieje konieczność leczenia kanałowego ze względów protetycznych.

Ta dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii umożliwia wykonanie zabiegu w czasie jednej wizyty oszczędzając czas pacjenta oraz dając gwarancję niezwyklej dokładności, a co za tym idzie sukcesu w leczeniu. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom – urządzeniom diagnostycznym w tym mikroskopowi oraz precyzyjnym technikom opracowywania i wypełniania kanałów.

Stomatologia Dziecięca

Zęby dziecka wymagają opieki tak samo troskliwej, jak u dorosłych. Zabiegi mają na celu niedopuszczenie do przedwczesnej utraty zębów.

 • wizyta adaptacyjna – ma na celu zapoznanie i oswojenie dziecka z gabinetem stomatologicznym oraz personelem
 • zalecenia dietetyczne – rodzaj i częstotliwość spożywanych pokarmów
 • lakierowanie zębów mlecznych i stałych
 • impregnacja zębów mlecznych
 • leczenie próchnicy
 • lakowanie zębów stałych

Stomatologia Estetyczna

Białe, równe, piękne zęby to niewątpliwa oznaka zdrowia i urody. Stomatologia estetyczna obejmuje wszystkie zabiegi, których celem jest poprawienie wyglądu pacjenta.
Wybielanie zębów – zanim wykonamy zabieg wybielania zębów należy wykonać profesjonalne czyszczenie zębów z kamienia i osadu nazębnego. Istnieją dwie metody wybielania zębów:

 1. Wybielanie nakładkowe – domowe trwa ok. 14 dni i polega na aplikacji żelu wybielającego do szyn indywidualnych wykonanych przez technika na podstawie wycisku.
 2. Wybielanie gabinetowe przy użyciu żelu i lampy, która aktywuje jego działanie, wykonywane na 1 wizycie trwa ok. 45 minut.
 • licówki i korony porcelanowe
 • wypełnienia estetyczne
 • korekta ustawienia zębów aparatami ortodontycznymi
 • zamykanie diastemy – szpary między zębami

Protetyka

Celem leczenia protetycznego jest uzupełnianie braków zębowych oraz przywrócenie prawidłowej funkcji żucia i estetyki. Główne uzupełnienia protetyczne to:

 • licówki kompozytowe i porcelanowe
 • korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej i na złocie
 • korony i mosty pełnoceramiczne
 • wkłady koronowo – korzeniowe, wkłady koronowe – inlay, onlay, overlay
 • protezy szkieletowe klamrowe i bezklamrowe na zatrzaskach koronowych, korzeniowych, zasuwach, teleskopach
 • protezy zębów akrylowe, acetalowe – elastyczne
 • protetyka na implantach

Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina zabiegowa, obejmuje zabiegi w obrębie jamy ustnej takie jak:

 • usuwanie zębów – do zabiegu usuwania zębów kwalifikuje się zęby, których nie można leczyć zachowawczo
 • usuwanie ósemek – „zębów mądrości”
 • resekcja wierzchołka korzenia – polega na usunięciu zmian zapalnych okołowierzchołkowych pozwalając na zachowanie zęba
 • zabiegi chirurgiczne na tkankach miękkich – podcięcie wędzidełka, pogłębienie przedsionka, likwidacja uśmiechu dziąsłowego
 • zabiegi przygotowujące do implantacji – podniesienie dna zatoki szczękowej, augmentacja kości, rozszczepienie wyrostka, sterowana regeneracja kości
 • plastyka połączenia ustno – zatokowego – polega na zamknięciu połączenia między jamą ustną a zatoką, powstałego po usunięciu zęba

Ortodoncja

Ortodoncja jest to dziedzina, która zajmuje się korektą wad zgryzu i wad zębowych. Często stanowi przygotowanie do leczenia protetycznego lub implantoprotetycznego.

 • leczenie ortodontyczne dzieci – w leczeniu ortodontycznym dzieci w okresie intensywnego wzrostu od około 7 r.ż. do 13 r.ż. stosuje się aparaty ruchome. W późniejszym okresie, kiedy występują już tylko zęby stałe stosuje się aparaty stałe
 • leczenie ortodontyczne dorosłych – polega na eliminowaniu utrwalonych wad zgryzu i/lub nieprawidłowego położenia zębów. W leczeniu stosuje się standardowe (wargowe) aparaty ortodontyczne, aparaty lingualne (niewidoczne – mocowane na zębach od strony jamy ustnej)

Periodontologia

Periodontologia zajmuje się leczeniem tkanek otaczających zęby, dziąseł, błon śluzowych i kości. Do zabiegów periodontologicznych należą:

 • kiretaż zamknięty – niechirurgiczna metoda leczenia chorób przyzębia polegająca na oczyszczaniu kieszonek przyzębnych z nieprawidłowych tkanek zapalnych (ziarniny), wygładzeniu powierzchni korzenia zęba, usunięciu toksyn bakteryjnych i zainfekowanego cementu korzeniowego. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym przy użyciu narzędzi ręcznych zwanych kiretami
 • kiretaż otwarty – metoda chirurgiczna leczenia chorób przyzębia. Również ma na celu oczyszczenie głębokich kieszonek przyzębnych, jednak zabieg wykonuje się po wcześniejszym nacięciu dziąsła i jego odwarstwieniu. Tkanka kostna jest oczyszczana pod kontrolą wzroku. Po zabiegu zakładane są szwy
 • szynowanie rozchwianych zębów
 • sterowana regeneracja tkanek przyzębia – GBR – ma na celu odbudowę utraconych tkanek przyzębia. Polega na oczyszczeniu powierzchni kości wyrostka zębodołowego (patrz: kiretaż otwarty), zaaplikowaniu do ubytku kostnego materiału kościozastępczego oraz pokryciu go błoną zaporową (zapobiegającą wnikaniu do ubytku tkanki nabłonkowej)

Diagnostyka RTG

W naszych placówkach wykonujemy nowoczesną diagnostykę rentgenowską zębów:

 • zdjęcia wewnątrzustne metodą radiowizjografii przy użyciu RVG KODAK 6100 oraz aparatów RVG X-Mind DC/Satelec
 • zdjęcia pantomograficzne czyli tzw. „panorama”, która stanowi w naszych placówkach diagnostyczny „Złoty Standard”, z użyciem aparatu RAYSCAN Alpha
 • zdjęcia cefalometryczne dla diagnostyki wad zgryzu w ortodoncji z użyciem aparatu RAYSCAN Alpha
 • tomografia komputerowa czyli zdjęcia warstwowe, CBCT, najnowocześniejsza i najdokładniejsza metoda rentgenodiagnostyczna umożliwiająca obrazowanie zarówno tkanek miękkich jak i tkanki kostnej w projekcji 3D, przy użyciu aparatu RAYSCAN Alpha – badanie dziś niezbędne przy planowaniu i wykonywaniu wszczepów implantów oraz przy wykonywaniu nowoczesnej endodoncji

Dzięki technologii cyfrowej otrzymujemy zdjęcia najwyższej jakości, a jednocześnie ograniczamy dawkę promieniowania do absolutnego minimum w porównaniu z tradycyjną metodą wykonywania zdjęć.

Zapraszamy do kontaktu: